HACETTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

20.06.2019

HACETTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

 

Hacettepe Spor Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00’da Emniyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:6/C-101 Beştepe / ANKARA adresinde yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 nci toplantının 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00’da aynı adreste aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Belirlenen gün ve saatte Tüzüğümüzün gereğince Genel kurul’a katılma hakkı olan üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

                                                                                                              YÖNETİM KURULU

 

G  Ü  N  D  E  M

 

1-

AÇILIŞ-YOKLAMA VE SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI

 

2

DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ VE DİVANA TUTANAKLARIN İMZA YETKİSİNİN VERİLMESİ

 

3

YÖNETİM KURULU RAPORU OKUNMASI, MÜZAKERE VE YÖNETİM KURULU’NUN İBRASI

 

4-

DENETLEME KURULU RAPORU OKUNMASI, MÜZAKERE VE DENETLEME KURULU’NUN İBRASI

 

5-

YENİ YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN 3 YIL SÜRE İLE SEÇİMİ

 

6-

YENİ DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN 3 YIL SÜRE İLE SEÇİMİ

 

7-

DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ