ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

25.07.2019

12 Temmuz 2019 tarihinde yapılması gerekirken 10 Temmuz 2019 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenen Hacettepe Spor Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 10:00’da Emniyet Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi no:6/C-101 Beştepe / ANKARA adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2 nci toplantının 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 10:00 ‘da aynı adreste aşağıda belirlenen gündem dahilinde yapılacaktır. Belirlenen gün ve saatte Tüzüğümüzün gereğince genel Kurula katılma hakkı olan üyelerimizin teşriflerini rica ederiz.

 

 

G  Ü  N  D  E  M

 

1-

AÇILIŞ-YOKLAMA VE SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI

 

2

DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ VE DİVANA TUTANAKLARIN İMZA YETKİSİNİN VERİLMESİ

 

3

YÖNETİM KURULU RAPORU OKUNMASI, MÜZAKERE VE YÖNETİM KURULU’NUN İBRASI

 

4-

DENETLEME KURULU RAPORU OKUNMASI, MÜZAKERE VE DENETLEME KURULU’NUN İBRASI

 

5-

YENİ YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN 3 YIL SÜRE İLE SEÇİMİ

 

6-

YENİ DENETLEME KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN 3 YIL SÜRE İLE SEÇİMİ

 

7-

DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ